"Het houden van vleesvee mag geen hobby zijn die de boer geld kost maar moet een rendabele neventak op de boerderij zijn. Toch is vleesveehouderij op veel bedrijven een verlieslatend onderdeel". Dat zegt de Vlaamse boerenhulporganisatie Boeren op een Kruispunt. De organisatie gaat zelfs zover boeren te adviseren alle moederdieren die niet optimaal presteren vroegtijdig te laten slachten om geen onoverkomelijke opstapeling van financiële lasten te laten ontstaan.

Negatief inkomen
Vilt.be dook in de winst- en verliesrekening van de Belgische rundvleeshouderij en constateert dat de gemiddelde vleeshouder ondanks stijgende vleesprijzen, zwaar toelegt op zijn dieren. Tussen 2009 en 2013 werd in geen enkele jaar winst gemaakt.

In 2013 bedroeg de totale opbrengst per zoogkoe € 2.056. De totale kosten, exclusief eigen arbeid, € 2.479 euro per dier. Gedurende de vijf jaar daalde het arbeidsinkomen sterk negatief om uit te komen op -441 euro per zoogkoe. Indien de arbeidsvergoeding voor het werk van de boer ook nog in mindering wordt gebracht op de opbrengst, dan komt het het netto bedrijfsresultaat op -1.182 euro per zoogkoe in 2013.

Vilt.be noteert een fors verschil tussen de best en zwakst presterende bedrijven van 603 euro per zoogkoe in bruto saldo. Niettemin moet geconstateerd worden dat de Belgische Witblauwe vleesveehouderij economisch in zwaar weer verkeert. Het gemiddelde verlies is met dit verschil niet op te lossen.

'Luxe vlees', ook bij Nederlandse slager
Het Belgische rundvlees vindt zijn weg ook naar Nederlandse slagers. Zij verkopen graag het zogenaamde 'luxe vlees' van de zwaar bespierde Belgische vleeskoeien omdat consumenten het lekker mals vinden. Ze proberen er zich in smaak mee te onderscheiden van het rundvleesaanbod in supermarkten.

Afgelopen week werd bekend dat de karkaskwaliteit van dit type koeien door Belgische classificeerders stelselmatig en mogelijk frauduleus te hoog wordt ingeschat. Dat zorgt voor hogere opbrengsten voor de boer.

Fotocredits: de witblauwe "Oxcroft Adora" door Robert Scarth. Licentie CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.
Dit artikel afdrukken