Steeds meer epidemiologische studies tonen verbanden aan tussen te weinig of verstoorde slaap en het ontregeld raken van het circadiaanse ritme enerzijds en negatieve metabole ontwikkelingen anderzijds. Denk aan obesitas en diabetes type 2. Daarnaast wijzen experimentele studies op verschillende mechanismes die bij onvoldoende slaap een negatief effect hebben op de metabole gezondheid. Te weinig slaap zou leiden tot een toenemende eetlust, verhoogde gevoeligheid voor de stimuli die van voedsel uitgaan en uiteindelijk een hogere energie-inname. Wat te weinig slaap betekent voor iemands lichamelijke activiteit en energie-besteding is minder duidelijk, maar de eventuele veranderingen die daarin optreden wegen waarschijnlijk niet op tegen de extra voedselinname.

Dit opent perspectieven voor een preventieve aanpak, en mogelijk behandeling, bij metabole problemen, meldt een internationaal team van onderzoekers in The Lancet.
Dit artikel afdrukken