Niet alleen Volkswagen, ook andere Europese autofabrikanten blijken de emissieregels met hun diesels te hebben overtreden. Uit een onderzoek door het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) blijkt dat sommige van die auto’s wel 16 keer meer uitstoot produceerden dan opgegeven. Die extra uitstoot veroorzaakt in heel Europa 2.700 vroegtijdige sterfgevallen, aldus het MIT-rapport.

De overschrijding van de voorschriften voor uitstoot van specifieke verbrandingsgassen hoeft niet onwettig te zijn. Daarom zijn de fabrikanten niet strafbaar, zoals Volkswagen in 2015. Niettemin voldoen de dieselauto’s van tussen 2000 en 2015 niet aan de emissienormen die nu gelden. Vooral de uitstoot van stikstofoxidegas (NOx) veroorzaakt de extra vervuiling. Dat gas bindt met ammonia in de lucht en vormt zeer kleine deeltjes, die door de lucht verspreid worden en ver van de oorspronkelijke plaats ingeademd worden. MIT spreekt dan ook van een ‘grensoverschrijdend’ probleem.

De MIT-onderzoekers richten zich op diesels van Volkswagen, Renault, Peugeot-Citroën, Fiat, Ford, General Motors, BMW, Daimler, Toyota en Hyundai. Toyota heeft de productie van diesels gestaakt en richt zich op elektrisch en hybride rijden, evenals Porsche.
ScienceDaily - Emissions from most diesel cars in Europe greatly exceed laboratory testing levels: Real-word driving produces up to 16 times more emissions, causing 2,700 premature deaths across the EU
Reageer
  • Deel
Druk af