Op dit moment mogen Belgische 16- en 17-jarigen wel drank kopen, maar alleen zogeheten 'gefermenteerde' dranken die tot 22% alcohol kunnen bevatten; in die groep vallen naast bier en wijn bijvoorbeeld ook vermouth en port. Gedestilleerde drank, al dan niet in een mixdrankje, is verboden.

Die regels zijn te complex, vinden Belgische ondernemers. Winkels en horecazaken weten niet altijd welke alcoholische dranken ze wel en welke ze niet mogen verkopen.

Minister De Block wil daarom de wetgeving versimpelen. Aan 16- en 17 jarigen mogen voortaan alleen nog bier, wijn en schuimwijn worden geschonken of verkocht. Glühwein en Desperado's worden verboden. De wet zal waarschijnlijk volgend jaar van kracht worden.

Met dit wetsvoorstel gaat De Block in tegen het advies van de Belgische Hoge Gezondheidsraad. In een recent rapport geeft de raad het advies alcoholconsumptie door jongeren onder de 18 helemaal te verbieden. “Maak van bier en wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker,” geeft De Block als verklaring waarom zij afwijkt van dat advies.

Volgens het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol (VAD) klopt deze redenering niet. “Wij doen jaarlijks een bevraging in het secundair onderwijs en vragen jongeren waarom ze wel of niet drinken. Een groeiend groep jongeren onder de 16 zegt geen alcohol meer te drinken. De reden volgens hen? "Omdat het wettelijk niet mag." Een simpele regel lijkt dus effectief. "Het is ook een argument om niet te moeten meedrinken en om te kunnen omgaan met groepsdruk,” aldus Marijs Geirnaert, directeur van het VAD.

In Nederland: boete
Nederland heeft wel de harde leeftijdsgrens van 18 jaar gesteld, inclusief bier en wijn. Dat lijkt wijs, gezien de groei van het marktaandeel sterke bieren. Om de grens te handhaven zette het bevoegd gezag enkele jaren geleden zelfs 'lokjongeren' onder de 18 in die bier en wijn in cafés en andere horecagelegenheden bestelden. Cafébazen die hen de drank verkochten werden op de bon geslingerd. Zo'n uitgelokt voorval kostte de bekende Utrechtse horeca-uitbater Henk Westbroek in 2014 €1300 boete.
Dit artikel afdrukken