Subsidies voor biomassa als bron van elektriciteit of warmte moeten dan ook zo snel mogelijk worden afgebouwd. Dat meldt de NOS op basis van een nog vertrouwelijk conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat door de staatszender is ingezien.

De SER oordeelt over het in Nederland inmiddels zeer omstreden gebruik van biomassa in de vorm van bomen en de daarvan gemaakte houtpellets.

Het advies kan de Nederlandse staat een flinke duit gaan kosten, omdat versnelde afbouw van biomassa als energiebron, bedrijven die al hebben geïnvesteerd in biomassa recht geeft op compensatie. De SER vindt dat de overheid onbetrouwbaar zou zijn als ze niet voor schadevergoeding zorgt. De investeringen door bedrijven én de verstrekte subsidies lopen in de vele miljarden.

Een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving pleitte onlangs nog min of meer voor het gebruik van biomassa als energiebron. Het werd door de regering besteld ter inspiratie van de SER.

De SER wil biomassa vooral zien als waardevolle grondstof voor biochemische recyclage en zo weinig mogelijk als brandstof. Voor activiteiten waarvoor geen zon- of windenergie beschikbaar is, vindt de SER biobrandstoffen (gewassen zoals koolzaad, vet waarin niet meer gebakken kan worden) acceptabel. De SER beantwoordt niet de vraag hoe Nederland - dat 60% van zijn 'duurzame' energie thans uit biomassa haalt - aan de normen van 'Parijs' moet gaan voldoen. Juist door flink in te zetten op biomassa kon Nederland net een beetje meekomen. Door die strategie zet het concept SER-advies een streep.

UPDATE: 2 juli | 8u15
De reacties van expert-opiniemakers zijn vernietigend:


Dit artikel afdrukken