"We moeten er nu voor zorgen dat de I&R [het systeem waarin kalveren verkeerd zijn geregistreerd, DV] op orde komt. Die opdracht ga ik niet uit de weg”, noteerde Boerderij uit haar mond.

Boeren maken de systemen waarmee ze moeten werken zwart. Die kritiek leidt inmiddels tot een mistige situatie. Volgens een brede boerenalliantie zou de aansluiting tussen de systemen van de overheid en de particuliere fokkerij-organisatie CRV niet deugen. Daardoor zouden analyses die de overheid uitvoerde op de bestanden van CRV en I&R (overheidseigendom) om mogelijke fraudegevallen op te sporen vele fouten bevatten. Dat zou geleid hebben tot vele onterechte blokkades.

CRV ontkent de vermeende aansluitingsproblemen op Boerenbusiness. De overheid laat onderzoeken of miscommunicatie tussen de registratiesystemen van CRV, Rendac en RVO.nl niettemin toch een reden zou kunnen zijn voor foutieve registraties op ruim 2.000 melkveebedrijven.

Bij het ministerie leven inmiddels twijfels of de systemen voldoende robuust waren om het onderzoek naar de kalverfraude zo strak in te zetten. Ook mogen vraagtekens worden geplaatst bij de beschikbare mankracht om de door de blokkade van 2.100 bedrijven optredende crisissituatie op te vangen.
CRV laat weten zich groen en geel te ergeren omdat de organisatie, hangende het onderzoek naar mogelijke malversaties, zijn eigen leden niet mag helpen hun dossiers te zuiveren.

Als minister Schouten nat gaat op krakkemikkige systemen, rammelende analyses én een verkeerde inschatting van haar ambtenaren over de hanteerbaarheid van de door hen geadviseerde escalatie en situatie die daaruit zou ontstaan, dan zal dat zorgen voor een kras op het blazoen van een vermoedelijk meer dan prima minister. Dat zou jammer zijn. Waar rook is, is immers vuur, maar in het moeras dooft het.
Dit artikel afdrukken