In een Kamerbrief informeert minister Carola Schouten van Landbouw de politiek over de opwinding die ontstond toen duidelijk werd dat melkveehouderijbedrijven zijn geblokkeerd waar geen I&R-fraudes met kalveren zijn gepleegd en ook verdenking niet op zijn plaats was. De minister noemt het aantal gemaakte fouten (150 op ruim 2.100 bedrijven) "heel vervelend" maar houdt voet bij stuk. De evidente fouten zijn bovendien snel hersteld, ondanks het beperkte controle-apparaat.
De minister maakt duidelijk vast te houden aan haar doel. Ze schrijft: "Mijn eerste prioriteit is om I&R op orde te brengen en bedrijven te kunnen deblokkeren. Ik spoor bedrijven die nu nog geblokkeerd zijn aan om hun I&R-registraties snel kloppend te maken, waar nodig door DNA-onderzoek. Daarbij merk ik op dat de onregelmatigheden bij bedrijven een klein aantal dieren kunnen betreffen. Het zal van geval tot geval verschillen of dit al dan niet opzettelijk is gebeurd – een kleine onregelmatigheid in I&R kan voor een ondernemer een groot financieel verschil maken in het fosfaatreductieplan 2017. Ongeacht de achtergrond van een onregelmatigheid staat voorop dat onregelmatigheden niet zouden moeten voorkomen, gelet op het belang van I&R als traceringssysteem bij de uitbraak van dierziektes."
De integriteit van het systeem heeft voor Schouten voorrang. VVD, SGP en CDA willen van de minister weten of ze bij haar optreden in het belang van de sector als geheel, de belangen van individuele ondernemers die knijp komen te zitten voldoende heeft gewogen.
Rijksoverheid - Kamerbrief over stand van zaken rondom de fraudesignalen met het Identificatie & Registratiesysteem (I&R)
Reageer
  • Deel
Druk af