Minister Carola Schouten van LNV liet gisteren in antwoord op Kamervragen per brief weten dat ze goed onderbouwde cijfers heeft verstrekt voor haar voermaatregel om de uitstoot van stikstof via de ontlasting van melkkoeien te verminderen. De scherpe kritiek op haar rekenwerk van de Stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim op sociale media zegt ze niet te herkennen en verwerpt ze nadrukkelijk. Hun kritiek was aanleiding voor de Kamervragen. De voermaatregel zou met de natte vinger zijn berekend door slechts één ambtenaar, aldus Jan Cees Vogelaar die op de achtergrond een belangrijke rol speelt bij beide stichtingen.

De bestuurders van de stichtingen lazen de brief en brachten naar aanleiding daarvan een persbericht uit waarin ze hun kritiek op de minister nogmaals herhalen.Volgens hen kwam de minister "opnieuw naar buiten met de bekende stapel documenten, die de ‘onderbouwing’ zouden vormen van de veevoermaatregel."

Agrifacts en Stikstofclaim willen kunnen narekenen of ze tot dezelfde eiwitreductie komen als ze dezelfde basisgegevens gebruiken. Omdat ze die niet in de documentatie terugvinden, handhaven ze hun verzoek om meer informatie die - zo zeggen de stichtingen - "het ministerie tot nu toe weigert te verstrekken". Ook willen de stichtingen dat het ministerie aantoont dat de gestelde ondergrens van 155 gram ruw eiwit per kg droge stof geen gezondheidsklachten oplevert. Zeventig procent van de in melkveehouderij gespecialiserde dierenartsen protesteert om welzijnsredenen tegen de maatregel.

De minister "verwijst bijvoorbeeld uitgebreid naar een CBS-rapport dat gebruikt zou zijn, echter dit rapport maakt geen onderscheid naar negen grondsoort-intensiteitsklassen, wat de veevoermaatregel wel doet. Het is één van de reeks vragen die nog altijd openstaat. Ook wijken de cijfers van de minister af, van praktijkcijfers". Hoe de minister tot de eiwitlimieten is gekomen, blijft volgens de Stichtingen "een raadsel".

Morgen, woensdag 12 augustus, volgt een gesprek met het ministerie. Daarover laten de Stichtingen alvast weten: "Het ministerie wil de berichtgeving door beide stichtingen over dit gesprek verdergaand aan banden leggen. Beide stichtingen willen het ministerie tegemoet komen door de Chatham house rules te hanteren (geen informatie over ambtenaren naar buiten brengen), maar geen toezeggingen doen voor verdergaande restricties voor de communicatie". Op Boerderij zegt John Spithoven van Stikstofclaim nog in onderhandeling te zijn met de landsadvocaat over het gesprek. “Ons is gezegd dat we mogen komen, maar het is dan wel horen, zien en zwijgen. Zo werkt het niet. De overheid moet ervoor zorgen dat dit soort onderbouwingen transparant en openbaar zijn.” De minister laat weten dat ze een verslag van dit gesprek wil laten publiceren.
Dit artikel afdrukken