Schotland zou per 2030 volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen kunnen zijn en zelfs nog electriciteit kunnen exporteren naar de rest van Groot-Brittannië, schrijft The Guardian. Een rapport door consultancy bureau DNV-GL komt tot die conclusie. Het rapport wordt onderschreven door het WWF.

'Decarbonisering' van de electriciteitsopwekking
De Schotse regering streeft op dit moment het doel na om per 2030 de electriciteitsopwekking van het land 'gedecarboniseerd' te hebben. Daarnaast willen de Schotten 100% van hun electriciteitsbehoefte dekken met energie uit hernieuwbare bronnen in 2020. Voor het verwezenlijken van de 2030 doelstelling rekenen de Schotten op een voorspoedige ontwikkeling van de zogeheten Carbon Capture and Storage (CCS) technologie. Uit het rapport blijkt echter dat dit niet eens nodig is - een goede zaak aangezien CCS nog niet uitontwikkeld is en de kosten ervan vooralsnog hoog ingeschat worden.

'Perfect haalbaar'
Het rapport komt tot de conclusie dat 'per 2030 een op hernieuwbare bronnen gebaseerd, efficiënt en flexibel electriciteitssysteem perfect haalbaar is', citeert The Guardian. Dat is dan vooral te danken aan de overvloedige mogelijkheden voor wind- en golfslagenergie en de sterke Schotse traditie van technische innovatie. Afgelopen november produceerden Schotse windturbines alleen al meer dan 100% van de voor Schotland benodigde hoeveelheid electriciteit.

"Onze technische analyse laat zien dat een systeem met een extreem hoog aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in Schotland zeker en stabiel kan zijn", zegt Paul Gardner, eerste auteur van het DNV GL rapport. "Er is geen technische reden voor het gebruik van conventionele methoden van electriciteitsopwekking als fossiele of nucleaire brandstoffen in Schotland."

'Powerhouse'
Gina Hanrahan, van het WWF Scotland, is erg te spreken over het rapport. "Als we op deze weg voortgaan kan Schotland zijn positie als het powerhouse van Europa en het VK op het gebied van hernieuwbare energie vasthouden en uitbouwen, klimaatemissies terugdringen en blijven profiteren van de banen en investeringsmogelijkheden die Schotlands overvloedige hernieuwbare bronnen bieden."

Boerenbedrog
In hun opgetogenheid zien de Schotten een nogal belangrijk aspect van hun 100% hernieuwbare energievoorziening over het hoofd, net als de eilandbewoners van El Hierro dat deden. De energie die nodig was en is voor het maken van alles wat van buiten Schotland komt en de daarmee gemoeide CO2-footprint, maken geen deel uit van het Schotse sommetje. Dat betekent dan ook dat het sommetje slechts betekent dat de bestaande infrastructuur op duurzame energie kan draaien. Vervanging daarvan worden niet meegerekend. Wie bedenkt dat de hoog-technologische duurzame economie voortdurend nieuwe, betere apparatuur genereert om zijn operationele energieverbruik te kunnen drukken, zou de sommen van de Schotten dan ook nog eens vanuit dat perspectief moeten narekenen om boerenbedrog te vermijden. Die apparaten en de nieuwe wereld die ze met zich meebrengen, moeten immers ook gemaakt worden.

Fotocredits: 'Whitelee Windfarm', Schotland, Ian Dick
Dit artikel afdrukken