Het Schoolgruiten Project om het eten van groenten en fruit op school te stimuleren is succesvol, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Nannah Tak. Kinderen uit alle onderzochte bevolkingsgroepen eten meer groente en fruit op school.
men is het erover eens dat het eten van voldoende groenten en fruit (G&F) goed is voor de gezondheid. De meeste Nederlandse kinderen eten echter minder dan de aanbevolen 200 gram groenten en twee stuks fruit per dag. Om de G&F-inname van kinderen te verhogen is het Schoolgruiten Project gestart met als belangrijkste element het verstrekken van gratis groente en fruit op school.
Tak beschrijft in haar proefschrift onder meer de effectiviteit van de voorziening op de korte en lange termijn. Hiervoor maakte zij gebruik van een quasi-experimenteel ontwerp met een controle- en een interventiegroep. De kinderen en de ouders vulden voor de interventie, één en twee jaar later vragenlijsten in.
Na één jaar eten van groenten en fruit op school waren er duidelijk positieve resultaten te zien: de kinderen met een niet-westerse achtergrond rapporteerden een hogere groente-inname dan de niet-westerse kinderen uit de controlegroep; de Nederlandse kinderen uit de interventiegroep rapporteerden een hogere fruitinname dan de Nederlandse kinderen uit de controlegroep.
Ook natwee jaar rapporteerde de interventiegroep een hogere fruitinname dan de controlegroep. Bovendien rapporteerden de kinderen uit de interventiegroep vaker G&F mee te nemen als tussendoortje voor op school en minder vaak ongezonde snacks in vergelijking met de kinderen uit de controlegroep.
In de uitgevoerde economische evaluatie is een afweging gemaakt tussen de kosten en de gezondheidswinsten op lange termijn en is rekening gehouden met een bedrag dat men bereid is te betalen. Rekening houdend met deze aannames bleek dat het Schoolgruiten Project kosteneffectief was.

Bron: persbericht VU
Dit artikel afdrukken