Afgelopen week onthulde Foodlog dat het Nederlandse Schoolfruitprogramma op de klippen is gelopen. Dat betekent dat 1.700 scholen met in totaal 350.000 kinderen verstoken blijven van wekelijks in totaal 1 miljoen stuks fruit. Het programma wordt gefinancierd door de EU om de ontwikkeling van obesitas tegen te gaan en kinderen te wennen aan gezondere eetroutines.

€ 5,3 miljoen werkeloos geld
Het programma zou vanaf vandaag voor 25 schoolweken gaan draaien. Juist voor 2014 besloot de Europese Commissie het programma uit te breiden tot € 150 miljoen. Voor Nederland is € 5,3 miljoen thans werkeloos blijvend geld beschikbaar. De schoolfruitdistributeurs gaven aan de regeling onwerkbaar te vinden en verwezen naar de overheid voor commentaar.

Vanmorgen komt de Volkskrant met een reactie van Peter de Boer van schoolfruit.nu. Hij vertelt waarom de 6 distributeurs zich genoodzaakt zien hun werk te staken. "We moeten alles zelf voorfinancieren, terwijl we door een aantal lastige voorwaarden niet weten of we uiteindelijk wel de volledige subsidie zullen krijgen. Zo wil de EU dat we verschillende soorten fruit leveren, maar soms krijg je de prijs van het duurste fruit niet helemaal vergoed. We blijven aandringen op een werkbare regeling bij het ministerie van Economische Zaken."

Ministerie verwijt leveranciers winstbejag
Het ministerie toont zich verrast over de stap van de leveranciers. Ze zouden op de hoogte zijn van Europese voorwaarden en zelf erkenning hebben aangevraagd om te mogen leveren. 'We laten ons niet dwingen om buiten de gestelde regels te handelen, omdat het leveranciers financieel niet genoeg behaagt. Ze kiezen er nu zelf voor om zich op het laatste moment terug te trekken', zegt een woordvoerder van het verantwoordelijke ministerie van EZ. Daarmee suggereert het ministerie dat het de ondernemers om winstbejag gaat.

'Onterecht zwart gemaakt'
Het dispuut spitst zich echter toe op de verliezen waar de overheid de ondernemers eerder mee dreigde te laten zitten. Opnieuw dreigen problemen. Foodlog sprak vanmiddag met Peter de Boer die zegt: "ik wil graag voorkomen dat EZ en wij in de pers met modder naar elkaar gaan gooien. Maar de suggestie dat wij op geld uit zouden zijn is onterecht en onheus. De woordvoerder van EZ weet waar de pijn zit. Het is namelijk de vraag of we überhaupt betaald zullen worden voor onze diensten. Door de manier waarop Nederland de regeling in elkaar heeft gezet lopen we het risico om het geld dat de Nederlandse overheid - in tegenstelling tot andere landen - niet in de regeling wil stoppen, uit onze eigen zak moeten betalen. We willen graag schoolfruit leveren. Desnoods tegen 0 winst, maar niet tegen verlies. Dat risico is nu levensgroot aanwezig. EZ schijnt dat niet te willen horen en maakt ons onterecht zwart. Dat is niet OK."

EU-gelden uitvragen maar niet bij willen passen
De reden voor het dispuut is gelegen in de houding van Nederland ten opzichte van de EU. We betalen aan Europa en willen daarom ook weer gebruik maken van de Europese regelingen die voor de lidstaten beschikbaar komen. Zo krijgt een land iets terug voor zijn lidmaatschap. Nederland vindt echter dat het teveel betaalt en wil daarom geen extra gelden bijpassen, zoals andere landen dat conform de intentie van de regeling wel doen. Daarom moet een deel van de kosten worden afgewenteld op bedrijven via ingewikkelde regelingen die afgelopen zomer naar buiten kwamen.

Liefdadigheid met bijbetaling
Een Belgische schoolfruitleverancier ontvangt tussen 32 en 38 eurocent per stuk fruit. In Nederland is slechts 28 eurocent beschikbaar, waarvan 7 cent door de schoolfruitleveranciers zelf moet worden gesponsord omdat de scholen daar geen budget voor hebben. In vergelijking met België begint een Nederlandse schoolfruitleverancier daardoor met een achterstand van tussen de 34% en 45% dekking voor de kosten die hij moet maken, terwijl duidelijk is dat niemand die kosten voor zijn rekening gaat nemen. Daarmee zijn ze een harde verliespost die het leveren van schoolfruit in Nederland op dit moment tot een vorm van liefdadigheid met bijbetaling maakt.

Volgens de Volkskrant is het ministerie 'over bepaalde onderdelen van de regeling nog in contact met de Europese Commissie'. De woordvoerder zegt: "Die gesprekken lopen nog." Kennelijk is er nog ruimte voor overbrugging naar een meer Belgische regeling. Nederland staat er immers gekleurd op, nu de media melden dat er in ons land geen schoolfruitprogramma meer is.

Fotocredits: appels & peren, uitsnede, McBeth
Dit artikel afdrukken