Dat schrijft AGF, de website voor de groenten- en fruitsector in Nederland

Groenten- en fruitleveranciers kunnen tot 29 november een erkenning aanvragen om Schoolfruit te mogen leveren. Door onenigheid tussen overheid en de bestaande erkende leveranciers ligt de uitvoering van de regeling stil en zijn 350.000 kinderen op 1.700 scholen verstoken van schoolfruit.

Contact gezocht
Volgens de thans erkende leveranciers is de schoolfruitregeling niet goed uitvoerbaar. "Voor nieuwe leveranciers zich gaan aanmelden willen wij graag uitleg geven waarom de leveranciers collectief hebben besloten om af te zien van deelname", waarschuwt Jasper van Roon van schoolfruit.nu.

Van Roon is scherp op de overheid die bij monde van het RVO zegt dat er veelvuldig en intensief overleg heeft plaatsgevonden met de leveranciers over schoolfruitregeling voor de periode 2014/2015. Volgens hem is dat beslist niet waar. De leveranciers hebben juist contact gezocht met het ministerie over knelpunten in de regeling. Van Roon: "er zijn twee korte gesprekken geweest over de aangepaste regeling. Onze kritiek en knelpunten zijn hierin niet of nagenoeg niet opgepakt."

Enorme domper
AGF omschrijft de ervaring van de Schoolfruitleveranciers met de Nederlandse overheid als een "enorme domper". "Er werd gesuggereerd dat wij op de hoogte waren van de EU-verordening en akkoord zijn gegaan om de huidige regeling zo uit te voeren. Tot voor kort hebben wij geprobeerd alsnog in gesprek te komen om gezamenlijk een regeling vorm te geven die uitvoerbaar en Brussel-proof is. Helaas is dit niet gelukt en hebben wij moeten besluiten om ons terug te trekken als leverancier. Al die jaren hebben wij met passie en plezier deze regelingen voor de kinderen uitgevoerd. We hebben er alles aan gedaan om de strubbelingen die er waren te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen, maar daarin zijn we niet gehoord." Voor Van Roon is dat een "zware teleurstelling."

Fotocredits: Aardbeien, Julien Haler
Dit artikel afdrukken