Nieuw Amerikaans onderzoek toon aan dat gezond-eten-op-school een gunstig effect heeft. Maar ... alleen voor arme schoolkinderen. Die eten op school meer fruit en groenten dan ze thuis eten. Voor kinderen uit rijke gezinnen geldt dat niet. Die eten thuis al gezond genoeg om op school nog extra gezondheidswinst uit groenten en fruit te behalen.

Geen verschil op school
Onderzoekers van het Dartmouth-Hitchcock Medical Center hielden bij hoeveel groenten en fruit 1.900 middelbare scholieren uit 2 Amerikaanse staten aten tijdens het schooljaar en tijdens de zomervakantie.

Tijdens het schooljaar aten alle kinderen, ongeacht hun sociaaleconomische status, evenveel groente en fruit op school. Maar tijdens de zomervakantie, als de kinderen op hun thuissituatie waren aangewezen voor hun voeding, bleken de kinderen uit arme gezinnen aanmerkelijk minder groente en fruit te eten. Dat hebben hun ouders niet in huis.

Schoolfruitprogramma's zijn effectief
"Het onderzoek laat zien dat nationale en regionale schoolfruitprogramma's een belangrijke bron van fruit en groente bieden voor jongeren uit de lage inkomensklassen. Inkomensklasse is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het voedingspatroon", zegt hoofdonderzoeker Madeline Dalton op MedicineNet.

Opnieuw bewijzen schoolfruitprogramma's hun effectiviteit. Kinderen uit lagere sociale klassen gaan er daadwerkelijk meer groenten en fruit door eten. Wat nog wel aandacht verdient, is het ontwikkelen van strategieën die ook kinderen uit gegoede gezinnen tot een grotere consumptie van nog wat meer gezonde groenten en fruit aanzetten.
Het onderzoek is verschenen in Preventive Medicine.

Schoolfruit in Nederland
In Nederland wordt schoolfruit niet op middelbare scholen, maar op lagere scholen verstrekt. Dit jaar dreigde het (vanuit Europa gesubsidiëerde) schoolfruitprogramma in het water te vallen door verschillen van inzicht over de uitvoerbaarheid van de regeling. Inmiddels is bekend geworden dat supermarktketen Lidl vanaf januari een deel van de scholen van schoolfruit gaat voorzien.

Fotocredits: 'middle school lunch room', woodleywonderworks
Dit artikel afdrukken