Minister van Veldhoven (milieu en wonen) tekende vandaag het Schone Lucht Akkoord. In de komende jaren zet de overheid zich samen 36 gemeenten en 9 provincies in voor schonere lucht, met als doel 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Nu overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht, ruim 7% van de 150.000 die jaarlijks in Nederland overlijden. Volgens het Europese Milieuagentschap (EMA) behoort Nederland tot de meest vervuilde landen van de EU.

Het Schone Lucht Akkoord moet leiden tot een verminderde uitstoot van fijnstof en koolstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart industrie en huishoudens. Het RIVM heeft een gezondheidsindicator ontwikkeld waarmee de voortgang van de effecten kan worden bekeken. De centrale overheid, gemeenten en provincies die meedoen aan het Akkoord zijn vanaf nu verplicht om jaarlijks hun voortgang te laten zien.

Omdat luchtverontreiniging niet stopt aan de grens, maakt het Schone Lucht Akkoord ook afspraken over de samenwerking in Europa. Te beginnen met de directe buren: België, Luxemburg, Duitsland en Noord-Frankrijk.

Op dit moment zijn de Nederlandse richtlijnen voor wat betreft luchtvervuiling gebaseerd op de Europese grenswaarden. Als wordt voldaan aan alle maatregelen van het Schone Lucht Akkoord verwacht het kabinet in 2030 op de meeste plekken te voldoen aan de strengere advieswaarden van de WHO.

Wereldwijd wordt 1 op de 9 sterfgevallen (11%) toegeschreven aan luchtverontreiniging.
Rijksoverheid - Schone lucht voor 50% gezondheidswinst
Reageer
  • Deel
Druk af