Vraagje: hoe zou gezond nou gedefinieerd zijn? Vermoeden: zo'n ongezonde reep of zak M&M's klein maken, er wat suiker en vet uithalen en dan gezond noemen doet wonderen.

Kijk dus hoe ver we inmiddels zijn. Ik Kies Bewust heette tot voor kort een betere keuze, want een minder slechte. Niet meer en niet minder. 'Minder slecht' heet inmiddels gezond. Het is net politiek ;)

Scholieren gaan gezonder snoepen als automaten op school meer vet- en suikerarme snacks bevatten. Dat blijkt uit onderzoek van TNO, het Voedingscentrum en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) op 29 scholen. Het aanbieden van gezonde producten met weinig calorieën in de snoep- en frisdrankautomaten stimuleert scholieren te kiezen voor een gezond tussendoortje. Calorie-arme snacks en light frisdrank goedkoper maken of labelen als gezond product voegt daar weinig aan toe.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar presenteerden de onderzoekers de resultaten tijdens het symposium 'Automatisch Gezonder?'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met het Convenant overgewicht in het Aloysius College in Den Haag. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen kantinebeheerders, scholen, automatenfirma's, de voedingsmiddelenindustrie en de overheid gezamenlijk de gezonde keuze op school makkelijk maken?

Onderzoeksresultaten
Uit het onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf jongeren tussen de 12 en 15 jaar te dik is. Dit aantal neemt toe. TNO onderzocht samen met NIGZ en het Voedingscentrum op dertien middelbare scholen wat er nodig is om scholieren te laten kiezen voor een gezond tussendoortje. Op deze scholen is het assortiment van de snoep- en frisdrankautomaten uitgebreid met suiker- en vetarme producten. In een volgende fase zijn de snacks en frisdranken voorzien van labels met informatie over calorieën en als laatste zijn de gezonde snacks en drank goedkoper gemaakt. Bij de overige zestien scholen veranderde niets.

Ailko Faber
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Gezonder aanbod verdubbelt consumptie ervan
Het uitbreiden van het assortiment met gezonde producten heeft het meeste effect. Op de scholen waar niets is veranderd aan de inhoud van de automaat is van alle verkochte producten één op vijf (20%) een snack of frisdrank met minder calorieën. Op de scholen met een uitgebreider gezond assortiment is dit verdubbeld naar twee op de vijf (44%). Het labelen van de gezondere producten en het verlagen van de prijs hebben nauwelijks extra effect, het percentage verkochte gezonde producten stijgt dan nog met drie procent. TNO, NIGZ en het Voedingscentrum roepen de voedingsmiddelenindustrie op door te gaan met de verdere ontwikkeling van nieuwe laag-caloriehoudende producten en het aanpassen van de portiegrootten.

Samen aan de slag
"De schoolleiding is primair verantwoordelijk voor een gezonder aanbod in de schoolkantines. Dit betekent niet dat andere partijen achterover kunnen leunen. Kantinebeheerders, de voedingsmiddelenindustrie, ouders en de overheid moeten ieder hun bijdrage leveren." Aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant overgewicht en gespreksleider tijdens Automatisch Gezonder?. Marianne Langkamp, Tweede Kamerlid SP, concludeerde uit de discussie dat de tijd nog niet rijp is voor rigoureuze overheidsmaatregelen. Maar er moet wel meer gedaan worden dan nu het geval is.

Uit het symposium zijn de volgende actiepunten naar voren gekomen om gezamenlijk aan de slag te gaan met een gezond aanbod op scholen:

De overheid geeft de schoolleiding extra ondersteuning, zowel beleidsmatig als financieel;

Scholen en ouders sluiten met elkaar een "gezonde school" contract af: scholen zorgen voor een gezond kantineaanbod en ouders geven gezonde producten mee aan hun kinderen;

Scholen geven regelmatig voedingslessen gekoppeld aan keuze in de gezonde schoolkantine;

Kantinebeheerders bieden gezondere producten aan en zorgen voor een aantrekkelijke presentatie;

De voedingsmiddelenindustrie gaat door met productontwikkeling, verkleinen van porties en stimuleert daarnaast de verkoop van gezondere varianten.


bron: NIGZ met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken