Met die woorden leidt de Volkskrant een lezenswaardig artikel in van wetenschapsredacteur Maarten Keulemans over de gevaren van schimmelbestrijding. Het bestrijden van schimmels bij mens en gewas leidt op verschillende plaatsen tegelijk tot resistenties van diverse soorten schimmels tegen fungiciden. Op Foodlog waarschuwden in 2012 Wouter van der Weijden en Erna van der Wal van CLM daarvoor als eersten. Zij schatten dat wekelijks één Nederlander overlijdt aan de gevolgen van een infectie met de schimmel Aspergillus fumigatus. Schimmelgevaren in de landbouw leidden afgelopen jaar tot verhitte discussies op deze site over de schuldvraag.

Chowdary wijst op het gemak waarmee we schimmeldodende zalfjes op onze huid smeren en voorgeschreven krijgen door de huisarts.

Schimmelexpert Chowdharyis is bekend van het artikel New clonal strain of Candida auris, Delhi, India, over een resistent geworden schimmel die op meerdere plaatsen in de wereld de kop op stak. In de Volkskrant waarschuwt ze voor beheers- en bestrijdingsvraagstukken. De uitbraken tonen aan dat er vele onafhankelijke bronnen zijn en dat het beheersen van schimmels lastig aan het worden is. Naar schatting overlijden jaarlijks wereldwijd 1,5 miljoen mensen aan de gevolgen van niet bestrijdbare schimmelinfecties. Ter vergelijking: aan de gevolgen van antibioticaresistentie overlijden in zowel de VS als de (vooral zuidelijke) EU jaarlijks circa 25 miljoen mensen; 50 miljoen mensen in totaal.

Chowdhary verwacht een stijging van het aantal schimmeldoden.

Op de vraag hoe schimmels met mensen omgaan, antwoordt Chowdary: "Het is niet anders dan met andere micro-organismen: ze gedijen op ons lichaam. Ze eten ons. Ze zijn er niet op uit om ons kwaad te doen, maar ze koloniseren ons als het met ons bergafwaarts gaat. En daarbij speelt: als we antibiotica nemen, krijgen we minder bacteriën en neemt het aandeel schimmels toe. Vandaar dat antibioticagebruik een van de risicofactoren is voor candidemie – bloedvergiftiging door schimmels." In tropische landen is volgens Chowdary door vochtige behuizing en het liberale gebruik van schimmeldodende middelen inmiddels 30% van de bevolking resistent tegen gangbare zalfjes tegen schimmels.

Beheersen in plaats van bestrijden
Over de schuldvraag zet Chowdary: "Wij mensen hebben de omgeving vol fungiciden gestopt, van schimmeldodende zalfjes uit de apotheek tot fungiciden in de landbouw. En nu zien we de resistentie toenemen. Ik geef je op een briefje: over vijf jaar zit ik hier over weer een andere resistente soort te praten."

Tenzij we gaan denken in het beheersen - leven met - in plaats van het bestrijden - met grof geweld uitroeien (wat niet kan vanwege hun aanpassingsvermogen) - van schimmels, zal dan ook het aantal doden toenemen. Aanvankelijk noteerde de Volkskrant zelfs dat het nu al om 150 miljoen mensen wereldwijd zal gaan. Dat was gelukkig wat al te 'enthousiast'.

Chowdary heeft tips voor mensen die in vochtige omgevingen wonen: zorg voor goede ventilatie, dan hoef je geen schimmeldodende middelen te gebruiken. Dat is een eenvoudig voorbeeld van beheersen in plaats van bestrijden.
Dit artikel afdrukken