De commotie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen duurt voort. Vrijdag verleende de provincie Flevoland Staatsbosbeheer de vergunning om circa 1.800 edelherten af te schieten. Maandag diende de zaak voor de bestuursrechter waarbij 5 natuurbeschermingsorganisaties (Faunabescherming, Dierenbescherming, Vogelbescherming, Dierbaar Flevoland en Stamina) het besluit om te gaan afschieten aanvechten. Tot de uitspraak - op 19 november - mag nog niet geschoten worden, oordeelde de rechter.

Als gevolg van de strenge winter gingen dit jaar ruim 3.200 grote grazers in het afgeschermde natuurgebied dood. Onder druk van actievoerders werd er uiteindelijk bijgevoerd. Dit voorjaar adviseerde de commissie Van Geel de aantallen grote grazers fors terug te brengen. Voor de edelherten in het gebied betekende dat afschot.

Het vlees zou via poeliers op de markt komen. Maar door alle ophef staan ook die poeliers niet meer te trappelen. "Daar begin ik niet aan", zegt een poelier in Lelystad in de Volkskrant. "Ik wil graag mijn ramen heel houden."
de Volkskrant - Vier vragen: is het afschieten van bijna tweeduizend edelherten in de Oostvaardersplassen nog te voorkomen?
Reageer
  • Deel
Druk af