Tijdens een Kamerdebat donderdag bleek dat de kans dat Nederland schaliegas gaat winnen aanmerkelijk gedaald is. Met name de PvdA, die draagvlak onder de bevolking altijd als voorwaarde heeft gesteld voor steun aan Nederlandse schaliegaswinning, ziet 'het maatschappelijk draagvlak afbrokkelen’, citeert het FD Kamerlid Jan Vos.

Nederland heeft de beslissing om al dan niet naar schaliegas te gaan (proef)boren eind 2011 in de wachtkamer gezet. Minister Henk Kamp onderzoekt of schaliegaswinning in Nederland 'veilig en schoon' kan. Pas als dat zeker is, zal het kabinet besluiten het in de Nederlandse bodem aanwezige schaliegas te gaan winnen. Naar schatting is daar 200 miljard tot 500 miljard kubieke meter winbaar, hetgeen 'in het minst gunstige scenario de schatkist € 18 mrd oplevert', aldus Kamp. Hij voegde daar aan toe dat het eventueel te winnen schaliegas voor eigen gebruik aangewend zal worden en niet voor de export.
Dit artikel afdrukken