Behalve in Nederland, komt ook in Engeland de afweging over de voor- en nadelen van schaliegas op gang. In Nederland zou schaliegas slechts voor 5 jaar extra gas opleveren. In het Verenigd Koninkrijk zijn enorme hoeveelheden ontdekt en zouden de economische voordelen aanmerkelijk groter zijn. Toch blijken ook de Britten verdeeld. De winning van schaliegas heeft milieunadelen die de watervoorziening van de voedselproductie in gevaar kunnen brengen.
Dit artikel afdrukken