Polders zijn zo ontworpen dat boeren land naast hun erf hadden. Door schaalvergroting is de landbouwgrond toch weer versnipperd geraakt. Dat fenomeen is vooral in de Noordoostpolder opgetreden. Het noopt boeren met hun zware landbouwwerktuigen veel over de weg te moeten rijden. De gemeentelijke overheid vindt dat gevaarlijk voor het verkeer in de dorpen en op de smalle polderwegen.

Een nieuwe ruilverkaveling zou ervoor kunnen zorgen dat de kavels van een boer dichter bij elkaar komen te liggen. Ook boeren zien de toegevoegde waarde, aangezien ze nu veel tijd en geld kwijt zijn aan heen en weer rijden tussen hun akkers. Volgens de boeren, landbouworganisatie LTO en gemeenten is een onafhankelijke derde partij nodig om het proces in goede banen te leiden. De provincie neemt deze rol op zich, en probeert na de zomer met een plan te komen. Dat meldt Omroep Flevoland.
Ned. Dagblad - Flevoland - Provincie wil versnippering landbouwgrond aanpakken
  • Deel
Druk af