Nederland heeft 1 miljoen serologische tests gekocht, meldt de Rijksoverheid. Dit type test kan vaststellen of iemand antistoffen heeft gevormd tegen het coronavirus. Zodoende kan iets worden gezegd over de groepsimmuniteit in Nederland. Deze tests worden ingezet op bloed van donoren van bloedbank Sanquin. De overheid hoopt met dit bevolkingsonderzoek de besmettingsgraad van het virus in kaart te brengen.

Het onderzoek is een uitbreiding op het lopende onderzoek dat wordt uitgevoerd door Sanquin. Zij meldden een kleine maand geleden dat ongeveer 3% van hun bloeddonors antistoffen heeft tegen het coronavirus. Door de steekproef te vergroten, kan een nauwkeuriger beeld gevormd worden van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. De resultaten hiervan moeten meer houvast geven bij besluiten over de afbouw van de intelligente lockdown.

Naast dit bevolkingsonderzoek doet Sanquin ook onderzoek met plasma van genezen Covid-19 patiënten. Mogelijk bevordert het toedienen van plasma van een genezen coronapatiënt het herstel van een zieke coronapatiënt.
Rijksoverheid - 1 miljoen testen op corona-antistoffen in bloed
Reageer
  • Deel
Druk af