Naast het afnemen van bloed ten behoeve van donaties, doet Sanquin ook onderzoek naar de samenstelling van bloed. De organisatie gaat nu onderzoeken of plasmatransfusie van een genezen patiënt naar een zieke patiënt de reactie op het virus van de laatste remt. Dat schrijft de bloedbank in een nieuwsbericht.

Een genezen coronapatiënt heeft antistoffen tegen het coronavirus in zijn bloed die patiënten die lijden aan het virus kunnen beschermen. Sanquin verwacht dat het plasma vooral helpt om de verspreiding van het virus door het lichaam te beperken. Daarom zouden vooral lichamelijk zwakkeren baat kunnen hebben bij zo'n transfusie-behandeling.

In het AD vertelt Hans Zaaijer, hoogleraar en arts-microbioloog bij Sanquin: “Bij de SARS-epidemie in 2002 en 2003 zagen we destijds een positief effect van de inzet van plasma. De hoop is dat dit ook bij corona ook zo is. Dit zijn beide coronavirussen.” De uitkomsten waren destijds gunstig. “Er waren toen aanwijzingen voor een lagere sterfte en kortere ziekenhuisopname”, beschrijft Zaaijer. “Als coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen dit toegediend krijgen, hopen we daarmee te voorkomen dat die patiënten op de intensive care terecht komen.”

Genezen patiënten worden via hun GGD verzocht om zich bij Sanquin aan te melden voor het onderzoek. Bij hen wordt 4 keer plasma afgenomen, steeds met tussenpozen van 7 dagen. Via transfusie wordt het plasma met de antistoffen toegediend aan een zieke coronapatiënt. De behandelende artsen kunnen onderzoeken of hierdoor de klachten bij hun patiënt verminderen.

Sanquin meldt in zijn bericht wel meteen dat deze behandeling niet breed verkrijgbaar zal worden. “De verwachting is dat het benodigde plasma schaars is en dat er tijd nodig is om dit in voldoende mate in te zamelen.” Het plasma kan immers alleen verkregen worden van patiënten die al minstens 2 weken als genezen zijn verklaard én die willen doneren.

Naast dit onderzoek doet Sanquin ook onderzoek naar de mate van groepsimmuniteit in Nederland. Daarover schrijft de bloedbank in zijn nieuwsbrief: ‘Sanquin zal vanaf begin april één week lang 10.000 donaties testen op antilichamen tegen het coronavirus. Daarmee kunnen we het RIVM voorzien van noodzakelijke informatie over hoe immuniteit tegen corona zich in Nederland ontwikkelt. Door experts wordt gesteld: als 60 procent van de Nederlandse bevolking immuun is voor corona dan heeft het virus geen kans meer om te groeien.’

Dit onderzoek zal regelmatig herhaald worden zodat het een beeld schetst hoe de groepsimmuniteit tegen Covid-19 zich ontwikkelt.
Dit artikel afdrukken