ABN Amro en Efmi Business School trekken die conclusie op basis van een verkennend onderzoek onder levensmiddelenfabrikanten en retailers. Respondenten uit de industrie blijken samenwerking nog belangrijker te vinden dan retailers, en denken dat bedrijven die niet willen samenwerken uiteindelijk 'minder succesvol' zullen zijn. Dat meldt EVMI.

De afgelopen 5 jaar is de samenwerking tussen beide partijen al verbeterd, ondanks dat er soms 'stevige gesprekken' gevoerd worden. De industrie is vooral geïnteresseerd in samenwerking met de grotere retailketens, en dan met name op commerciële deelgebieden, 'maar zeker ook in assortiment management en promotie'. De meest kansrijke samenwerkingsgebieden zijn innovatie (private labelfabrikanten) en (nog meer) delen van informatie en kennis (A-merk fabrikanten).
Dit artikel afdrukken