De eerste paragraaf van de samenvatting luidt:

"Via de nieuwsmedia krijgen we vrijwel dagelijks informatie over nieuw ontdekte erfelijke “afwijkingen” waarbij niet zelden wordt gesuggereerd dat deze “afwijkingen” ten grondslag liggen aan de belangrijkste chronische ziektes waarmee we in de Westerse maatschappij te maken hebben, zoals suikerziekte (diabetes mellitus type 2), hart en vaatziekte, bepaalde vormen van kanker en degeneratieve ziektes van de hersenen, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Vaak eindigt zo’n bericht met de boodschap die in essentie neerkomt op: “Het is momenteel nog te vroeg, maar over een aantal jaren zullen nieuwe geneesmiddelen op de markt verschijnen die deze foute genen tot de orde zullen roepen”. Het betreft één van de vele voorbeelden van hoe hoog gespannen onze verwachtingen zijn van het onderzoek van ons genoom. Ook van hoezeer we gefocusseerd zijn op het genezen van welvaartsziektes en hoe weinig we aan de preventie hiervan doen. Merkwaardigerwijs is nagenoeg iedereen het er eveneens over eens dat “Preventieve Geneeskunde” de beste vorm is van Geneeskunde. Het verrichten van genetisch onderzoek is echter “sexy” en daar hebben we veel geld voor over in de vorm van subsidie. Onderzoek naar preventie is daarentegen moeizaam: het proces op weg naar de bovengenoemde welvaartsziektes strekt zich uit over tientallen jaren en zolang wachten om te zien of een leefstijlverandering zijn nut bewijst is nagenoeg onuitvoerbaar en onbetaalbaar. Bovendien zijn interventies in onze leefstijl doorgaans niet te patenteren, treden we bij voorkeur niet teveel in de privacy van een ander, en lijden we aan de mismoedige gedachte dat “mensen toch niet willen afvallen en ook al niet willen stoppen met roken als je ze op de gevaren wijst”."

Download hier de volledige PDF van het Nederlandstalige samenvatting van Remko Kuipers proefschrift 'Fatty acids in human evolution: contribution to evolutionary medicine' (verdedigd op 26 maart jl. aan het UMCG in Groningen).

Foto: Remko Kuipers, credits: Ringel Goslinga voor het VSB Fonds
Dit artikel afdrukken