De overheid maakte in Brussel melding van administratieve foutjes. Daardoor moet het geld uit het potje waarvan het Schoolfruitprogramma werd betaald, terugbetaald worden aan de EU. De fruitleveranciers kregen dat geld en leverden scholen in ruil daarvoor fruit.

Ze trekken aan de bel omdat ze vermoeden dat de overheid de rekening bij hen neer gaat leggen. NRC Handelsblad bezit een concept persbericht waarin de fruithandel zegt te vrezen dat het schoolfruitprogramma verdwijnt. Volgens het ministerie is dat niet zo, maar ziet het zich wel gedwongen een belangrijk deel van de misgelopen geleden terug te vorderen bij de fruithandel. Die zeggen dat ze hun rekening bij de scholen neer zullen leggen omdat ze anders failliet zullen gaan. Die zullen naar verwachting dan stoppen met het schoolfruitprogramma.

In totaal gaat het om een bedrag van € 3 miljoen, dat in de vorm van fruit driemaal in de week via 1200 scholen naar 200.000 kinderen gaat. Insiders weten dat het niet om het lekkerste of kwalitatief meest hoogwaardige fruit gaat dat via scholen toch een commerciële bestemming krijgt. Het getouwtrek is mogelijk een indicatie die laat zien hoezeer de fruithandel gespitst is op wat gesubsidieerde ondersteuning in economisch moeilijke tijden.
Dit artikel afdrukken