2019 is een bewogen jaar geweest. 2020 zal minstens zo bewogen zijn. Boeren zetten Nederland, Duitsland en Frankrijk op hun kop. De politiek moet leren omgaan met klimaat- en milieukosten en de gewoonten van de op consumptie gerichte samenleving. Europa leeft op gespannen voet met zichzelf en Trump speelt de wereld verder uit elkaar.

Doe maar rustig. Zet je blik even op oneindig. Mensen maken de wereld. Als ze rustig doen en nadenken over wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn, kan het nog best goed komen.

De redactie van Foodlog wenst je een wijs en bezonnen 2019 in goede gezondheid!

Hopelijk neemt iedereen even afstand om 2020 wijs te kunnen beginnen. Wij geven een voorbeeld door kalm aan te doen tot 6 januari. Tot die dag kun je hier dagelijks één tekst verwachten waar je bezonnen over kunt reflecteren.

Rustig aan, dat is het woord voor 2020.

Dit artikel afdrukken