Koeienvlees blijkt de boosdoener als het op milieuvervuiling, CO2-uitstoot, waterverbruik en grondbeslag aankomt. Dat berekenden Amerikaanse onderzoekers met een methode die eindelijk de efficiency vergelijkbaar maakt van de belangrijkste landbouwhuisdieren die we eten of waarvan we melk en eieren verzamelen. Ze publiceerden hun resultaten in PNAS.

De onderzoekers stelden vast dat de productie van rundvleesvee 28 maal zoveel land, 11 maal zoveel water, 6 maal zoveel biodiversiteitsverlies vergt en 5 maal zoveel broeikasgassen oplevert als het gemiddelde van de productie van varkensvlees, kip, eieren en zuivel.

Politieke conclusie
De politieke conclusie die ze trekken, luidt dat we veel minder rundvlees moeten gaan eten en dit moeten vervangen door kip en varken. Insiders weten echter dat grazers bij uitstek geschikt zijn voor grasland op bodems waar geen andere teelten voor humaan gebruik kunnen worden gerealiseerd, maar inefficiënt als ze moeten worden gevoerd met voer dat concurreert met menselijke voeding.
Een van de eerste stappen om het vleesprobleem met significant resultaat op te lossen is dan ook substitutie door kip- en varkensvlees van niet-grasgevoerd rundvlees én grasgevoerd rundvlees op gronden die ook alternatief kunnen worden ingezet.

Halvering milieudruk
Hoewel de onderzoekers toegeven dat hun cijfers nog nader onderzoek vergen, stellen ze dat zonder meer mag worden aangenomen dat substitutie van rundvlees door kip en varken de milieudruk van onze dierlijke consumptie halveert.

Alleen grasgevoerd rundvlees van gronden waar niets anders kan groeien is nog een optie, hoewel onderzocht zou moeten worden of geiten en schapen geen zinvoller gebruik van dergelijke gronden maken.

Meer dodingen van dieren
De bevindingen zijn slecht nieuws voor kippen en varkens en goed nieuws voor koeien. Van de laatste hoeven er minder voor ons eetplezier doodgemaakt te worden. Van de eerste twee daarentegen veel meer omdat ze per individu minder vlees opleveren dan koeien.

Foto: Cattle calls, @notnixon
Dit artikel afdrukken