Vierenzestig procent van de deelnemers aan het Nieuwe Oogst Opiniepanel steunt de boerenacties die afgelopen week op veel plaatsen werden gehouden. Tien procent steunt de acties niet, maar keurt ze ook niet af. Een minderheid van de veehouders (12%) en hun plantaardige collega's (13%) wijst de protesten af. Ook zijn er boeren (13%) die sommige acties wel en andere niet steunen.

Dat blijkt uit een marktonderzoek van boerenblad Nieuwe Oogst en de NOS.

De bereidheid om mee te doen aan de demonstraties ligt rond de 50 procent. De steun voor demonstreren bij provinciehuizen of Malieveld loopt op tot 70 procent. Het blokkeren van snelwegen kan rekenen op steun onder 20 procent van de boeren. De steun voor het demonstreren van distributiecentra van supermarkten ligt op 47 procent, maar die voor daadwerkelijke blokkades blijft steken op 28 procent. De actiebereidheid onder jonge boeren is het grootst.

In een separaat artikel verklaart hoofdredacteur Esther de Snoo de solidariteit onder boeren: De boeren hebben het gevoel dat de politiek steeds nadrukkelijker op hun erf, stal en wei aanwezig is en hun vakmanschap overrulet met knellende regeltjes die als onzinning, onnodig of oneerlijk worden ervaren. Dat maakt dat het draagvlak voor de acties bij telers vrijwel net zo hoog is als bij veehouders. De telers vrezen dat zij binnenkort zomaar weer op het menu staan.
Nieuwe Oogst - Grote meerderheid achter protesten tegen voermaatregel
Reageer
  • Deel
Druk af