In een persbericht formuleert Agrio zijn bevindingen als volgt:

Bijna de helft van de boeren (43 procent) vraagt geen Europese landbouwsubsidie meer aan, als minister Schouten van Landbouw de voorwaarden te veel aanscherpt. Dat blijkt uit onderzoek van Agrio uitgeverij. Voor minister Schoutens Kringlooplandbouw-plannen zou het afhaken van boeren een groot risico zijn. Zij wil immers via de herziening van de subsidies van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) haar kringlooplandbouwvisie realiseren. Voor de minister verdwijnt dan een belangrijke financiële prikkel om die boeren hun bedrijf te laten ontwikkelen richting kringlooplandbouw.

Voor de minister verdwijnt dan een belangrijke financiële prikkel om die boeren hun bedrijf te laten ontwikkelen richting kringlooplandbouw
Voor 80 procent van de 430 boeren, die meewerkten aan het onderzoek, is landbouwsubsidie belangrijk (43 procent) of heel belangrijk (37 procent). Driekwart van het aantal boeren zal altijd een toeslag aanvragen, ook als deze in de komende GLB-periode eventueel daalt.

Als minister Schouten de voorwaarden om subsidie te krijgen gaat aanscherpen, daalt de bereidheid om subsidie aan te vragen snel. Bijna de helft van het aantal boeren (47 procent) noemt aanscherpingen een ‘slechte zaak’. Nog eens 43 procent gaat een subsidie helemaal niet meer aanvragen bij verzwaringen van de voorwaarden. Boeren vinden dat er nu al aan veel voorwaarden moet worden voldaan om subsidie te krijgen. Bij een verdere verzwaring staat dat niet meer in verhouding tot de opbrengst. Voor de minister verdwijnt dan een belangrijke financiële prikkel om die boeren hun bedrijf te laten ontwikkelen richting kringlooplandbouw.

In het onderzoek is ook gevraagd welke maatregelen boeren nu al nemen op het vlak van duurzaamheid. De belangrijkste maatregel die wordt genoemd, is het verbeteren van de bodemkwaliteit (87 procent). Daarna komen maatregelen voor dierenwelzijn (50 procent), waterkwaliteit (48 procent) en het beheren van landschapselementen (47 procent).

In 2018 verdeelde het ministerie ruim 660 miljoen euro onder ongeveer 45.500 aanvragen in de vorm van een hectaretoeslag. Per hectare gaat het om een basissubsidie van 267 euro. Boeren die voldoen aan extra vergroeningsmaatregelen krijgen daarbovenop nog eens 115 euro per hectare.
Dit artikel afdrukken