Op Foodlog gaat het al jaren over de gezondheid van rood en bewerkt vlees. Eind 2019 verscheen een tekst die de verwarring over de gezondheid van vlees duidde door te laten zien dat het antwoord op de vraag of vlees ongezond is, een kwestie van interpretaties maar niet van feiten is. Er zijn geen harde feiten die aantonen dat het eten van vlees gezond of ongezond is.

Onze analyse verscheen op een moment dat Canadees onderzoek zou hebben aangetoond dat rood vlees géén risico vormt voor de gezondheid. Die inmiddels tegenintuïtieve bevinding leidde destijds tot veel discussie onder voedingswetenschappers. Die viel extra op omdat het publiek net gewend was geraakt aan de gedachte dat wat minder vlees goed is voor zowel onze gezondheid als voor milieu en klimaat.

Ook nu weer duikt een opvallend geluid op van een groep internationale onderzoekers die data gebruikten uit de Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) - studie. Van 134.297 personen uit 21 lage-, midden- en hoge-inkomenslanden werd de voedselinname bijgehouden over een periode van 9,5 jaar. De onderzoekers zochten uit of het eten van rood vlees, gevogelte en bewerkt vlees een relatie vertoont met hogere sterftekansen en hart- en vaatziekten.

Ze registreerden na 9,5 jaar 7.789 doden en 6.976 gevallen met hart- en vaatziekten. Bewerkt vlees (meer dan 150 gram per week) bleek de enige vleessoort waarvan de consumptie een significant hoger gezondheidsrisico oplevert in de statistieken. Voor de consumptie van gevogelte en rood vlees (meer dan 250 gram per week) konden de onderzoekers géén aanwijzing vinden voor een hoger sterfterisico en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.

Volgens professor Ellen Kampman (WUR) is het schadelijk dat twijfel ontstaat aan de schadelijkheid van rood vlees omdat er voldoende onderbouwde feiten zijn die een mate van schadelijkheid aantonen. Andere experts die zich uitspraken in het artikel uit 2019 maakten vooral duidelijk dat het belangrijk is om feiten (de waarnemingen die uit onderzoek resulteren) en interpretaties (adviezen) uit elkaar te trekken. Voedingsadvies is geen harde wetenschap, maar voor een belangrijk deel interpretatie. Daarom lijkt het advies van het Voedingscentrum vooralsnog een wijze middenweg: je kunt rood vlees eten, maar wel in beperkte mate.

Vanuit milieu- en klimaatoptiek is het eten van rundvlees - het summum van rood vlees - feitelijk gezien uit den boze. Je kunt beter varken en kip gevoerd met voedselresten eten, toonde op Foodlog agrobioloog Henk Breman aan.
Dit artikel afdrukken