Debat II in de Rode Hoed-serie leverde een ander schouwspel op dan verwacht. Kenners zagen in Professor Rudy Rabbinge de technocraat die de grote intensieve landbouw met zijn technologische innovaties kwam verdedigen. In LEI-man en Eetbaar Rotterdammer Jan-Willem van der Schans zag het alternatieve deel van het publiek de verdediger van nieuwe stadslandbouwconcepten. In de lucht hing het gevoel dat daar wel een flinke clash uit te halen was. Zoiets als de ontmoeting tussen goed en kwaad of het verleden dat we moeten vergeten en de toekomst die we moeten omarmen.
Het pakte anders uit. Er blijkt heel nieuwe denkstof te ontstaan, waar flink wat werk in gaat zitten om het weer tussen de oren te krijgen. Ik denk dat de basis gelegd is voor een heel nieuw debat over de tegenstelling tussen al even gloednieuwe "pro's'' en "anti's" dat nog jaren gaat duren.Ik krijg inmiddels vragen: 'ben je al klaar met je verslag?' Ook mij kost het even tijd om die denkstof goed neer te zetten. Dat is tenslotte een hele verantwoordelijkheid. Het komt er in de loop van de dag aan. Onderwijl ben ik heel erg benieuwd naar frisse impressies.
Dit artikel afdrukken