Rob van Lint is de nieuwe inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Hij volgt per 1 juli 2017 Rob Kerstens op, die sinds 1 januari als interim fungeerde na het vertrek van Harry Paul.

Van Lint is geen onbekende van de NVWA. Hij bekleedde bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder andere de functies van waarnemend directeur Algemene Inspectiedienst, van directeur Plantenziektenkundige Dienst en van directeur Visserij. Sinds 2009 was hij hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en daarvoor plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. .
NVWA - Rob van Lint wordt inspecteur-generaal van de NVWA
Reageer
  • Deel
Druk af