De Wijks uitspraken werden opgetekend door De Boerderij. De Wijk kan ‘niet langer aanzien’ dat in Europa landbouwgrond gesubsidieerd vrij ligt, terwijl opkomende grootmachten zoals China miljoenen hectares landbouwgrond in de wereld opkopen.

‘Wij zien voedsel en grondstoffen als een economisch probleem, zij zien het als veiligheidsprobleem. Dat is een totaal andere benadering’, zegt De Wijk. China moet 22% van de wereldbevolking voeden met slechts 7% van het beschikbare landbouwareaal. Dat kan tot grote interne onrusten aanleiding geven. Europa neemt zijn verantwoordelijkheid niet om het wereldvoedselvraagstuk aan te pakken en laat productie lopen omdat die niet rendabel zou zijn.

De Wijk bepleit een ruil. Europa kan China en andere opkomende Aziatische landen voedsel leveren in ruil voor grondstoffen zoals olie, mineralen en metalen. Hij bepleit daarmee wat in de handelswetenschappen bekend staat als een tolling-agreement. Een uitruil van schaarse middelen waar partijen in wederzijdse afhankelijkheid mee om gaan om er in wederzijds voordeel mee om te kunnen gaan.

De Wijks pleidooi staat haaks op de thans geldende politiek in Europa. Die is gericht op vergroening en krimp van de landbouw. Hij is dinsdag naast oud-minister Cees Veerman te horen in de serie ‘It’s food, stupid’ in de Amsterdamse Rode Hoed.

Van de hand van Van Wijk verscheen tevens een opiniestuk in de Volkskrant: Honger is de wegbereider van oorlog.

Fotocredits: Gerard Stolk
Dit artikel afdrukken