Het RIVM mag zelf bepalen of het de data afgeeft. Mocht het besluiten de cijfers niet openbaar te maken dan moet het rijksinstituut dat "helder motiveren” volgens rechter. Als het de data wel wil afgegeven, dan moet dat binnen een week gebeuren. Het RIVM zei eerder nagenoeg alle data te hebben vrijgegeven.

De stichtingen wilden de complete meetdata direct ontvangen om voor de behandeling van de Spoedwet stikstof in de Eerste Kamer op 17 december te kunnen berekenen of de wet op plausibele depositiewaarden is gebaseerd.

"Nu kan wetgeving in de Eerste Kamer worden aangenomen op basis van data waarvan wij niet weten of die klopt", zegt Vogelaar op Boerenbusiness.

De stichtingen vermoeden dat een groter deel van het teveel aan stikstofdepositie dat de overheid en het RIVM berekenen afkomstig is van industriële bedrijven. Dat benadeelt boeren. Het vrijgeven van alle industriële data wordt volgens het RIVM bemoeilijkt door privacyregels.

De spoedwet zal vermoedelijk kunnen rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. De coalitie komt zes zetels tekort, maar door de medewerking van de lijst Otten, de SGP en 50PLUS en/of de PvdA zal Rutte III in de Eerste Kamer de wet toch door de Senaat kunnen loodsen. In ruil voor steun beloofde de coalitie welwillendheid voor beleid dat de steunpartijen graag gerealiseerd zien. De spoedwet stikstof moet de bouw- en wegenprojecten in Nederland weer in op gang krijgen. De PvdA, bijvoorbeeld, zal haar steun mogelijk beloond zien met goedkoper openbaar vervoer.

Met de boeren zijn nog altijd geen duidelijke afspraken gemaakt. Overleg op het Catshuis tussen het Landbouw Collectief en premier Rutte leverde nog altijd niet meer op dan een basis voor consultatie van de achterbannen van de 13 partijen, waaronder de militante Farmers Defence Force, waaruit het Collectief bestaat.
Dit artikel afdrukken