Op Foodlog ontstond twee weken geleden een diepgaande discussie over het mest- en natuurbeleid in Nederland. Journalist Geesje Rotgers, hoofdredacteur van V-focus, deed vier jaar lang onderzoek naar de onderbouwing voor het Nederlandse mestbeleid. De resultaten daarvan stonden centraal in een door Foodlog gemodereerde bijeenkomst. Daaruit bleek dat de overheid beleid en wetstoepassing en -handhaving baseert op een niet te onderbouwen en daarom ondeugdelijk rekenmodel.

Vanmiddag reageerde het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, op het onderzoek van Rotgers en de discussie. Het RIVM schrijft:

Tussen juni en september jl. is een aantal artikelen en columns verschenen in V-focus, vakblad voor adviseurs en bestuurders in de dierlijke sector, waarin de suggestie wordt gewekt dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de stikstofdepositie in Nederland verkeerd in beeld brengt. In de beeldvorming in V-focus over hoe RIVM de stikstofdepositie meet en berekent, is sprake van verschillende misverstanden, waardoor de feitelijke werkwijze niet goed is weergegeven. Wij willen dat hier graag recht zetten.

De volledige reactie is hier te lezen.

Foodlog vroeg Rotgers vanavond om een commentaar op de reactie van het RIVM. Zij reageerde als volgt: "Het RIVM leidt met zijn reactie over de stikstofdepositie alle aandacht af van de huidige discussie over het mestbeleid, en in dit geval de grote verschillen tussen de modelberekeningen en de metingen in het milieu. De stikstofdepositie op de natuur betreft een andere discussie die niet alleen de landbouw, maar ook andere economische sectoren en de talrijke natuur- en milieuorganisaties raakt. Het RIVM heeft mij in de afgelopen weken gevraagd om meer onderbouwing van mijn uitspraken over de depositie. Daarom werk ik momenteel aan een artikel hierover dat eveneens zal aantonen dat er grote verschillen zitten tussen de berekeningen en daadwerkelijke metingen."

Het RIVM lijkt met het oprakelen van de totale stikstofdepositie de aandacht te willen vestigen op de uitstoot van de Nederlandse industrie. Dat is geen slechte zaak, omdat daarmee eindelijk inzichtelijk zou kunnen worden gemaakt hoe de uitstoot van natuur, boeren en industrie zich onderling verhouden in de samenleving die Nederland wil. Die verhouding is al ruim 20 jaar volstrekt onduidelijk, terwijl milieumensen te hoop lopen tegen boeren en de effecten van industrieel beleid buiten schot blijven.

Fotocredits: strontrijden, ynskjen
Dit artikel afdrukken