Op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn besmettingen van Covid-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Omdat enkele medewerkers bij beide bedrijven verschijnselen van het coronavirus hadden, wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier. Uit eerder onderzoek blijkt dat fretachtigen, en daarmee ook nertsen, gevoelig zijn voor besmetting met Covid-19. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat landbouwdieren of huisdieren een rol spelen in de verspreiding van Covid-19.

Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven op basis van de huidige kennis over Covid-19, geen risico voor verdere verspreiding onder mensen. Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van deze besmetting bij nertsen op de gezondheid bij mensen is op dit moment verwaarloosbaar. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie. Het RIVM adviseert uit voorzorg niettemin om in een straal van circa 400 meter rond het besmette nertsenbedrijf niet te fietsen of te wandelen tot dat resultaten van het onderzoek op de lucht- en stofmonsters bekend zijn.
Rijksoverheid - COVID-19 geconstateerd op twee nertsenbedrijven
Reageer
  • Deel
Druk af