Drie weken geleden maakte de NVWA de Unielijst openbaar. Op Foodlog schreef ik over de onzekerheid die de Nederlandse rivierkreeftvisserij daardoor treft.

Al geruime tijd was bekend dat er een Europese verbod aan zou komen, maar eenduidige richtlijnen vanuit de overheid bleven uit. De binnenvisserijbedrijfstak heeft het niet makkelijk en vond een nieuwe business in de kreeftjes - een plaagdier - maar krijgt nu weer een klap, vertelde me binnenvisser en zoetwaterschaaldierenhandelaar André Blokland.

Vanaf vandaag is de verordening van kracht. Waar Blokland en de met hem samenwerkende vissers en handelaren nu aan toe zijn, weten ze op z'n vroegst volgende week. Dan komen de ambtenaren weer thuis van vakantie.
Beheersplan niet af
Om onder het Europese verbod uit te komen, is een beheersplan nodig. Ambtenaren, experts en belangenvertegenwoordigers werken daar sinds begin dit jaar aan, maar het kwam niet meer af voor de vakantie. André Blokland, die als handelaar niet direct bij het overleg betrokken was, sloeg alarm. De overheid geeft weliswaar 'maak-je-geen-zorgen'-geluiden af, maar die stellen hem niet gerust. Blokland: "het ‘ontmoedigen’ dat een jaartje terug zichtbaar werd, begint alsmaar meer serieuze vormen aan te nemen. Onze visie van toen: ‘een stop op grote diepte-investeringen om handel in kwaliteit en volume te optimaliseren; samen met handelaren’ is gegrond gebleken". Blokland gelooft de overheid domweg niet, ondanks uitspraken van de NVWA. De NVWA stelt dat "het vissen op deze soorten als beheersmaatregel zal worden opgenomen in deze beheersplannen. In de tussentijd zal de NVWA handelen in de geest van de aankomende beheersplannen. De huidige visserij op wolhandkrab en rivierkreeften kan doorgang vinden zoals dit tot nu toe gebruikelijk is."

Visser stopt
Van datzelfde wantrouwen getuigen ook zijn toeleveranciers. In het AD vertelde dit weekend de Reeuwijkse rivierkreeftvisser Hans van der Laan te stoppen. André Blokland vreest de reactie van zijn andere vissers en afnemers in de (groot)handel.

Onzekerheid over export
Blokland stelde 2 dagen geleden in een mail rechtstreeks een aantal pertinente vragen aan de verantwoordelijke ambtenaren. Hij beperkt zich daarbij niet tot Nederland, want de kreeftjes zijn ook belangrijk als exporthandel. De NVWA meldt: "Voor export geldt dat dat alleen kan naar landen die ook een beheerplan hebben waar vangst en consumptie onderdeel van is." Omdat onduidelijk is hoever andere Europese landen met hun omgang met de Unielijst zijn, is er wel degelijk een boel echte onzekerheid.

Vanaf vandaag is de verordening van kracht. Waar Blokland en de met hem samenwerkende vissers en handelaren nu aan toe zijn, weten ze op z'n vroegst volgende week. Dan komen de ambtenaren weer thuis van vakantie. Officieel hebben ze nu een probleem en dat ervaren ze ook in de praktijk zo.
Dit artikel afdrukken