In vergelijking met 1990, toen voor het eerst de totale vervuiling van het oppervlaktewater via de Emissieregistratie werd berekend, zat er volgens het CBS in 2014 bijna 80% minder koper in het restwater, 65% minder stikstof- en fosforverbindingen en de helft minder zink.

De 337 Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) halen bijna 85% van de stikstof-en fosforverbindingen uit het rioolwater. Daarnaast wordt 50 tot 90% van de zware metalen en bijna alle organische vervuiling (98%) uitgezuiverd. Dagelijks zuiveren de rwzi's samen ruim 1,8 miljard m3 rioolwater, dat komt overeen met de inhoud van bijna 2.000 Olympische zwembaden. De rzi's hebben een capaciteit om het rioolwater van ruim 30 miljoen personen ('vervuilingseenheden') te zuiveren.

Rioolwater is niet de enige vervuiler van het oppervlaktewater. Andere belangrijke vervuilingsbronnen zijn uit- en afspoeling van landbouw- en natuurbodems, afzetting vanuit de lucht (atmosferische depositie), directe lozingen door industriële- en landbouwbedrijven en lozingen vanuit nooduitlaten of overstorten van het rioolstelsel in geval van hevige neerslag.

Fotocredits: 'Portland: Columbia Boulevard Wastewater Treatment Plant', Eli Duke
Dit artikel afdrukken