image

Al gedurende enige tijd volg ik de ontwikkeling inzake het statiegeld op blikjes en petflessen wat eraan zit te komen. Immers voor 1 maart 2006 moeten de vervuilers een oplossing hiervoor hebben gevonden, anders voert de minister statiegeld in. De deadline nadert. Alexander Rinnooy Kan moet het probleem oplossen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Productschap Dranken maakte de voorzitter P. Blauw een strategische zet om ook de andere bedrijven verantwoordelijk voor het zwerfafval hierin te betrekken. Lees ook De messen worden geslepen

Afgelopen vrijdag is aankomend voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER), aangesteld als bemiddelaar door staatsecretaris Van Geel (Mileu) VROM in een poging om gemeenten en drankenindustrie op één lijn te krijgen over een zwerfafvalregeling.

De inzet:
De onderhandelingen tussen het bedrijfsleven, dat af wil van de rompslomp van een statiegeldsysteem, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) mislukten vorig jaar. De achterban van de VNG vond de door de industrie aangeboden vergoeding van 50 miljoen euro per jaar voor het ophalen van papier, glas, plastic en metaal veel te laag.

Bron: zibb
Dit artikel afdrukken