Al 8 jaar is er sprake van een fusie van Rikilt, het Wageningse instituut voor voedselveiligheid, en het laboratorium van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). In september krijgt die fusie eindelijk zijn beslag, huizen de 128 NVWA-medewerkers in bij de 200 Rikilt-medewerkers én krijgt het nieuwe instituut een - dan bekend te maken - nieuwe naam. Als de onderhandelingen met de vakbonden en de ondernemingsraad tenminste goed verlopen. Door een cao-conflict tussen de bonden en de Rijksoverheid liggen alle decentrale overleggen momenteel stil.

"Door aanhoudende fusies en bezuinigingen is het huidige NVWA-laboratorium op dit moment vooral gericht op monsteranalyses en niet in staat om innovatieve analysemethoden te benutten. Daarnaast heeft NVWA-lab onvoldoende capaciteit om flexibel in te kunnen spelen op incidenten en crises. Rikilt, dat wettelijke onderzoekstaken uitvoert voor de overheid, heeft nog wel een sterke kennisbasis. Daarom vullen de labs elkaar goed aan", schrijft Resource.
Resource - Rikilt fuseert met NVWA en krijgt nieuwe naam
Reageer
  • Deel
Druk af