image

Aan de buitenkant van een mango is niet te zien of die bijna rijp is. De akoestische eigenschappen van de vrucht zijn echter een indicator van de eetkwaliteit. Dat ontdekte Nienke de Bode tijdens een afstudeervak in opdracht van The Greenery bij de leerstoelgroep Tuinbouwproductieketens van Wageningen Universiteit. Maar voor dit op grote schaal toegepast kan worden, moet de techniek eromheen nog verder ontwikkeld worden. De Bode legde de mango's in een bakje waarin een hamertje gemonteerd was dat tegen de vrucht tikte. Het via een microfoontje opgenomen geluid gaf, na wat rekenwerk, een indicatie van de stevigheid en dus van de rijpheid. Deze gegevens werden naderhand bij proefsessies bevestigd.

Uit de proeven bleek overigens ook dat de rode blos op de mango, die voor veel consumenten bij aankoop een indicatie van de rijpheid vormt, geen invloed op de smaak heeft. Verder waren vruchten die veel in de zon hadden gehangen juist slechter dan vruchten die aan de schaduwkant groeiden, waarschijnlijk vanwege de hoge temperaturen.

Bron: Resource
Dit artikel afdrukken