Kip is milieutechnisch beter dan kaas, maar planten eten is weer beter dan kip eten. Milieutechnisch dan. De vraag is en blijft: welke eiwitten heeft ons lichaam nodig?

Het eten van meer producten met plantaardige eiwitten draagt bij aan de reductie van broeikasgassen. Het consumeren volgens de richtlijnen goede voeding betekent een besparing van de CO2-uitstoot van 1,4 Mton per jaar. Ook zal er 5.900 km2 minder landbouwgrond in beslag worden genomen.

Dit blijkt uit onderzoek van Blonk Milieu Advies met als titel ‘Milieueffecten van de Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten.’ Het milieuadviesbureau voerde dit jaar samen met het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en de Vegetariërsbond het onderzoek uit. De onderzoekers keken wat het effect was van de consumptieverschuiving van dierlijke naar plantaardige vetten.

Minder plantaardige eiwitten
‘Gezonder’ eten met betrekking tot eiwitproducten betekent volgens de wetenschappers minder vlees, wat meer vis en iets meer zuivel. De intensieve veehouderij en melkveehouderij dragen bij aan het broeikaseffect en het ruimtebeslag. Het overstappen van dierlijke naar plantaardige eiwitproducten reduceert het broeikaseffect.Een dag geen vlees, zuivel of eieren betekent een broeikasgas-terugloop van 1,1 Mton. Ook het eten van kip in plaats van ander vlees zou een reductie geven van 3,5 Mton per jaar en een besparing op het ruimtebeslag van 11.000 km2.

De onderzoekers hebben niet het effect van een verhoogde visconsumptie op de biodiversiteit gemeten. Verder zijn eventuele onzekerheden van de onderzoeksresultaten niet meegenomen in de studie.


bron: VMT
Dit artikel afdrukken