Met man en macht proberen we in ons propvolle en supergeordende land de natuur te beschermen. We zien natuurbescherming als een daad om het verleden te bewaren, schrijft Liesbeth Bakker, verbonden aan WUR en NIOO. Maar we moeten juist vooruit kijken, en 'offensieve strategieën voor natuur- en milieubescherming' inzetten. Dat kan door rewilding, het geven van meer ruimte aan natuurlijke processen.

"Bijna alles kan wilder. Van de kleinste tuin tot het grootste natuurgebied", zegt rewilding-professor Bakker in het in het eerste Nederlandse rewilding-boek, dat donderdag aangeboden werd aan de Tweede Kamer. "Dit boek laat een enorme verscheidenheid aan rewildingvormen en -initiatieven zien: van stadsbalkon tot landschap, van jong tot oud, van stuifzand tot wolf, stapsgewijze verandering en echt langere processen van hervorming", zegt mede-auteur Koen Arts aan. Bakker, Arts en Arjen Buijs redigeerden de bundel essays die verschillende visies op de ecologische, bestuurlijke en maatschappelijke discussies rondom rewilding combineert. Met het boek hopen de auteurs de implementatie van rewilding in Nederland in een stroomversnelling te brengen.

Meestal vindt rewilding plaats in de vorm van verwildering van een heel gebied. Denk bijvoorbeeld aan de herintroductie van grote grazers. Maar het kan ook op veel kleinere schaal en dat betekent dat rewilding inmiddels veel meer is dan een tool 'in de gereedschapskist van ecologen': iedereen kan er in zijn eigen tuin of balkon mee aan de slag.

"In een verstedelijkt land als Nederland hebben mensen veel behoefte aan authentieke natuurervaringen, bijvoorbeeld in verwilderde natuur. In dit boek laten we zien dat de grote uitdagingen die er zijn rond duurzaamheid, stikstof en ruimtelijke planning op veel plekken juist kansen bieden voor rewilding. Langs de grote rivieren, in het veenweidegebied en op de hogere zandgronden. Het leuke is dat rewilding ook in de stad spannende natuurervaringen mogelijk maakt. Bijvoorbeeld door watervalletjes en verticale bossen op hoogbouw, of door kleine stukjes groen te verwilderen," zegt Buijs, die zich bezighoudt met de samenwerking tussen burgers, natuurorganisaties en overheden in hun zoektocht naar bescherming van biodiversiteit met ruimte voor natuurervaringen.

Volgens Bakker kan de natuurzich heel goed zelf redden, "zolang wij haar daar de ruimte voor geven!"

  • Deel
Druk af