Nederlandse scholieren drinken minder vaak, minder veel en minder excessief, schrijft Misset Horeca. Het aantal jongeren dat voor het zestiende jaar een glas alcohol innam is in tien jaar teruggelopen van 83% tot 43%. Wel-drinkende leeftijdgenoten raakten minder vaak bezopen, 11 %. Misset baseert zich op cijfers van het Trimbos Instituut. Eén allesomvattende verklaring voor de daling is er niet. Jongeren vinden gezondheid steeds belangrijker, drankverkopers handhaven de leeftijdsgrens beter, de houding van ouders is veranderd. Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), belangenbehartiger van de Nederlandse drankensector, spreekt van een ‘revolutie’. De branche vreesde overheidsmaatregelen als de alcoholconsumptie onder jongeren blijft stijgen.
MissetHoreca - 'Revolutie in drinkcultuur Nederlandse jongeren'
Reageer
  • Deel
Druk af