Boeren die tarwe verbouwen, met name wintertarwe, gebruiken veelal schimmelwerende middelen. Een recent onderzoek in Groot-Brittannië bracht aan het licht dat boeren oprukkende resistentie tegen deze middelen onderschatten en daardoor verliezen (in opbrengst en geld) oplopen.

Sinds dit voorjaar resistentie werd aangetroffen tegen de veel gebruikte Succinate Dehydrogenase Inhibitor fungicides (SDHI's), dringt zich de vraag op: hoe verder? Er blijkt een grote behoefte aan kennisoverdracht tussen experts en boeren.

Combinaties van middelen effectiever en goedkoper
Een onlangs gehouden congres zette een eerste stap in het streven naar meer inzicht en verstandiger schimmelbestrijding, meldt Farmers Weekly. Een van de sprekers vertelde over een onderzoek van chemieconcern BASF dat de potentiële impact van het wegvallen van de zogeheten SDHI fungicides in kaart bracht. Een serie van 8 proeven vergeleek onbehandelde percelen met percelen die met een combinatie van SDHI/azool of een hoge dosis bestaande uit azolen alleen bewerkt waren.
Het SDHI/azool programma leverde een meeropbrengst van 2,6 ton per hectare op, het azoolprogramma 2,1 t/ha. Waar een halve ton meeropbrengst in graan niet zo'n groot verschil lijkt, blijkt dat de kosten van het hoge dosis azolen programma de opbrengst in geld wel degelijk beïnvloedt. Het met alleen azolen behandelde graan leverde (met alle kosten meegerekend) £61/ha op, vergeleken met £167/ha voor de effectievere én goedkopere SDHI/azool-combinatie. Dat maakt nogal uit voor het boereninkomen.

In de praktijk doet iedereen maar wat
Een ander punt van zorg dat op het congres naar voren kwam, zijn de 'gemengde boodschappen' die boeren meekrijgen. Het (wetenschappelijke) veld van fungicide-resistentie is complex en daardoor zijn verschillende interpretaties mogelijk.

Met andere woorden: in de praktijk doet iedereen maar wat. Daar moet iets aan worden gedaan. Daarom had het congres tot doel daar een begin mee te maken. Uiteindelijk moet een gemeenschappelijke consensus worden bereikt zodat er 'een balans ontstaat tussen effectieve bestrijding op korte termijn en een duurzaam lange-termijn gebruik met het juiste beheer', zegt dr. Fiona Burnett, voorzitter van de fungicide resistance action group (FRAG).

Fotocredits: 'bladvlekkenziekte in tarwe', Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, via Wikimedia
Dit artikel afdrukken