Resistentie tegen colistine is een ontwikkeling die ernstig te nemen valt omdat het middel als een zogeheten 'laatste redmiddel antibioticum' functioneert in de humane geneeskunde.

Het aantal positief op resistentie scorende monsters bij kippen met vrije uitloop lag op 14%; bij de “gewone” kip scoorde gemiddeld 30% positief. In totaal werden 214 monsters genomen die nagenoeg gelijk werden verdeeld over 4 supermarktketens. Opvallende resultaten: 1 supermarkt had slechts 1 positief monster (2 %), 2 ketens hadden 21 positieve uitslagen (39 %). Het ging hoofdzakelijk om kippenvlees dat afkomstig was uit Nederland en Duitsland.

"Gelukkig komt [resistentie tegen colistine] heel weinig voor in Nederland”, zei minister Schippers in een kamerbrief van 3 mei 2016. Het onderzoek dat deze uitspraak in een nieuw daglicht plaatst, werd uitgevoerd door Jan Kluytmans en andere Nederlandse onderzoekers. Kluytmans verwierf naam door te wijzen op de gevaren van antibioticaresistentie die zich ontwikkelt in de dierhouderij.
Dit artikel afdrukken