Even beginnen met de tijdlijn. Eén maart: het is nog vroeg. 10 maart: nu zou het langzamerhand wel kunnen. 15 maart: het zal toch niet waar zijn. 19 maart: ze komen niet meer.

Legendarisch
Waar ik de afgelopen jaren al voor vreesde, is dit jaar werkelijkheid geworden. Geen kieviten meer op de Essener Enk. Normaal associeer ik kieviten met grasland, maar hier broedde altijd een flinke groep op deze dekzandrug van 40 hectare direct ten oosten van Deventer. Vroeger waren de aantallen groot. Zo groot, dat de boswachter met zijn vrouw in het voorjaar eieren raapten om die aan te bieden aan de freules, de eigenaressen van het gebied. Legendarisch zijn de jaren waarin ongeboren mest (maag/darm inhoud van geslacht vee) van de slachterijen in Deventer op het land gebracht werd. Dit leidde tot een explosie van insecten, die op hun beurt opgegeten werden door grote aantallen kieviten. Mijn buurman (bijna 70) vertelt dat er in zijn jeugd wel 40 vogelnesten te vinden waren op de 10 hectare die zijn vader hier pachtte. Ik geloof het niet. Of beter: ik kan en wil het niet geloven.

kievitseieren


Geen nesten, geen kuikens meer
Wij begonnen op ons bedrijf in juni 1998; voorjaar 1999 zag ik dat er nog kievitseieren werden gezocht. Dat was gelijk het laatste jaar. In de jaren die volgden zochten vrijwilligers nog naar nesten die dan gemarkeerd werden om de nesten te beschermen. In 2005 waren er nog zo’n 7 paartjes, die al buitelend en roepend hun territoria opeisten. En elk jaar dezelfde tragiek als je zag hoe de nesten eerst verstoord werden door boeren die achtereenvolgens hun mest uitreden, nog eens mest uitreden, ploegden, het land zaaiklaar maakten, maïs zaaiden en vervolgens het land egden (EU-verplichting). Er was simpelweg geen tijd om een nest te bouwen, eieren te leggen en uit te broeden.

In 2012 zochten de laatste kieviten hun heil op ons land, niet hun eerste keus, omdat het te dicht bij de bosranden ligt. Daar werden nog wel eieren uitgebroed, maar of de kuikens het gehaald hebben weet ik niet. Een jaar later waren er wel kieviten, maar heb ik geen nesten meer gezien.

Twijfel aan de vos
Over de vraag hoe het zover heeft kunnen komen verschillen de meningen. De veehouders houden op “die zwarte jongens” (roeken), die inderdaad bij honderden het land afstropen. Jagers wijzen naar vossen, wat altijd weer een goed argument is om een paar zaterdagen per jaar op vossenjacht te gaan. Maar hun mening begint te schuiven. Ook zij beginnen naar de intensieve veehouderij te kijken.

Tegenwoordig wordt vrijwel al het gras in de regio bemest met een zodebemester van 12 meter breed en gemaaid door de Big M, die met een maaibreedte van meer dan 9 meter een snelheid van 18 km/uur zou halen. Geen jong dier ontsnapt aan de messen van dit monster.

Geen kieviten meer op de Essener Enk in 2014. De leeuwerik en graspieper waren eerder aan de beurt, de patrijs heb ik nog één of twee keer gezien. Is dat erg? Voor mij wel, maar iedereen mag dat afdoen als misplaatste nostalgie. De uitsterfdenker des vaderlands, Bas Haring, zal er niet mee zitten.

Uitgestorven allochtoon
In zijn Simca column betoogt hij dat de laatste dieren vast een onprettig leven hebben gehad en dat het verdwijnen van het laatste dier geen enkel effect heeft op de biodiversiteit. Op dat laatste punt ben ik het met hem eens. Het “oude” ecosysteem van het boerenland is al lang geleden onherstelbaar beschadigd, getuige het verdwijnen van álle akkervogels, er is een nieuw ecosysteem voor in de plaats gekomen, zonder akkervogels, met een sterk veranderde flora. En daar staat tegenover dat ons eten véél goedkoper is geworden. “Goedkoop eten is geweldig. Het laat zien hoe geweldig we kunnen organiseren en welvaart maken.” aldus Bas Haring in een andere draad.

En laten we wel zijn, de kievit is een allochtoon, een Oost-Europese steppebewoner, die zich wonderbaarlijk goed heeft aangepast aan de natte weides van West Europa. En in de rest van Nederland komt de kievit nog in grote aantallen voor. Eigenlijk gaat deze bijdrage nergens over. De agrosector voorziet ons van het goedkoopste en beste voedsel van de hele wereld en uit de geschiedenis. En waar gehakt wordt vallen spaanders. Op de Essener Enk zijn de akkervogels nu allemaal verdwenen, so what, Foodlog lezer(es)? Zijn er grenzen aan ons streven naar een nog meer efficiëntie of mag alles daar aan opgeofferd worden?

Fotocredits: Jopie Duijnhouwer
Dit artikel afdrukken