Urgenda en de regering kunnen juichen. Afgelopen maandag 20 april bereikte het aandeel energie uit fossiele bronnen in de Nederlandse elektriciteitsmix een historisch dieptepunt. Slechts 24,2% van alle verbruikte elektriciteit kwam op het conto van het gecombineerde aandeel gas+kolen. Bijna de helft, 49,4%, was afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Zonnepanelen leverden 14,5%, windmolens op land 19,9%, windmolens op zee 6,0% en biomassa (waaronder mestvergisters) 9,0% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Nog eens 18% werd uit het buitenland geïmporteerd, Boerenbusiness.

Het aandeel zonne-energie brak voor de tweede dag op rij een nationaal record (14.5% van het totale energieverbruik geleverd op één dag) en ook voor de komende dagen worden records aan wind- en zonne-energieopbrengsten verwacht. De combinatie van 100% zonneschijn plus stevige wind is betrekkelijk zeldzaam en komt maar een paar dagen per jaar voor.

Een verdere verklaring voor de duurzame energierecords is de sterk gedaalde vraag naar fossiele energie als gevolg van de coronacrisis. Buiten Corona-tijd bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in Nederland in 2019 13% (met daarin een belangrijk deel biomassa, waarvan een belangrijk aandeel slechts administratief duurzaam is).
Boerenbusiness - Bijna 50% energie uit hernieuwbare bron - Nieuws Energie
Reageer
  • Deel
Druk af