Stel, je wilt dat kinderen op de basisschool een goed beeld krijgen van hoe het er op de boerderij aan toe gaat. Dat is lang niet altijd het geval, weet je uit eerdere inventarisaties. Je ontwikkelt een lespakket en stuurt dat naar de Nederlandse basisscholen. Dat deed The Pig Story, het pr-platform voor de varkenshouderij dat wordt gefinancierd vanuit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood pikte het lesmateriaal op en stapte ermee naar de Reclame Code Commissie (RCC). De 'varkensles' zou 'schaamteloze kindermarketing' zijn en een misleidend beeld schetsen.

De RCC boog zich over de zaak en deed een uitspraak waarmee beide partijen zich blij tonen. Er zouden 'alleen maar winnaars' zijn, denkt Boerderij zelfs.

Varkens in Nood is tevreden omdat de RCC de organisatie op een flink aantal van de 32 aangevoerde punten gelijk geeft. Zo vindt de RCC dat het "voor de kinderen niet duidelijk is dat de 'varkensles' afkomstig is van de varkenshouderijbranche" en schetst het lesmateriaal op een aantal punten (afleidingsmateriaal, ruimte en comfort in de kraamstal en de pluspunten van mest) een te rooskleurig beeld.

Maar ook de POV is tevreden met de uitspraak. Blij zelfs. "Wij wisten niet dat de Reclame Code Commissie zich ook uitspreekt over lesmateriaal voor kinderen," zegt POV-voorzitter Linda Janssen. "Het is mooi om te weten dat ze onjuistheden in schoolboeken ook tot haar terrein rekent." Uit een vorig jaar uitgevoerde inventarisatie van 200 lesboeken voor het basisonderwijs blijkt dat er nogal wat onjuiste, veelal gekleurde informatie over de landbouw aan basisschoolkinderen voorgelegd wordt. "Tot nu toe konden wij geen enkele officiële partij vinden die zich hierover wilde uitspreken. Aan de Reclame Code Commissie hadden wij nog niet gedacht. Wij gaan er werk van maken om de missers die wij zijn tegengekomen, voor te leggen aan de Reclame Code Commissie," aldus Janssen in Nieuwe Oogst.

Als het aan de vleessector ligt, zal de RCC het in komende jaren druk krijgen.
Dit artikel afdrukken