Agractie zegt samen met partnerorganisaties te zullen optreden om een drieslag te slaan: het verminderen van zowel CO2- als stikstof- en fijnstofuitstoot.

Volgens Agractie toont de coronacrisis aan "dat spotgoedkoop en massaal over de wereld vliegen niet meer van deze tijd is. Verreweg het meeste vliegverkeer is niet noodzakelijk en onverantwoord in verband met de klimaatopgaven. Er zijn in de huidige tijd volop alternatieven mogelijk, waarbij op afstand zaken kunnen worden geregeld middels videoconferences of andere technieken, zonder daarvoor luchtverkeer te gebruiken. Daarom is een halvering van de luchtvaart een realistisch alternatief en zijn wij in gesprek met de politieke partijen om dit in hun verkiezingsprogramma voor de aanstaande verkiezingen te laten opnemen. Tevens zullen wij de gang naar de rechter maken om hiermee extra druk te zetten en dit sneller te realiseren. Middelen om halvering van het vliegverkeer te realiseren zijn onder andere het belasten van uitstoot en accijns op brandstoffen, vliegtax op vluchten en (vrijwillige) opkoop vliegtuigen en vliegmaatschappijen door de overheid. Het vorige week aangekondigde steunfonds van 2–4 miljard euro kan hier deels voor worden ingezet, waarbij tevens rekening gehouden dient te worden met een goede afvloeiingsregeling voor medewerkers werkzaam binnen de luchtvaart."

Vliegverkeer stoot de door Agractie als "zwaar vervuilend" getypeerde 'grijze' NOx stikstof uit. De organisatie wil voorkomen dat 'groene' stikstof (NH3, ammoniak in de volksmond) door de stikstofplannen van het kabinet wordt ingewisseld voor 'grijze'.

Het kabinet ervaart door de tegenstand van boeren dat zijn nieuwe plannen om het stikstofdossier te sluiten, op een weerstand stuiten die wellicht maatschappelijke weerklank gaat vinden. Dat is een slim spel van de boeren van Agractie die vuile stikstof (NOx) framen tegenover vriendelijke boerenstikstof (NH3).
Dit artikel afdrukken